Organisation

Genom testamente av år 1936 förordnade justitierådet Edvard Cassel, att behållningen i hans bo skulle, sedan vissa legat utgått, tillfalla Stockholms högskola och bilda en stiftelse under egen styrelse och förvaltning. Stiftelsens syfte skulle vara att genom anslag till Juridiska fakulteten verka för dess utveckling, dock med beaktande i första hand av privaträttens utvecklingsbehov.

Justitierådet Edvard Cassels stiftelse samförvaltar stiftelserna Justitierådet Edvard Cassels stiftelse, Stiftelsen Hans Thornstedts minnesfond och Lars Hjerners stiftelse för rättsvetenskaplig verksamhet.

Stiftelsernas styrelse består av tre ledamöter: en utsedd av Juridiska fakultetsnämnden vid Stockholms universitet (ordförande), en utsedd av Högsta domstolen samt en utsedd av Sveriges advokatsamfund. Stiftelserna har två sekreterare som bl.a. bereder ansökningar, biträder ordföranden i planering samt verkställer utbetalningar av tjänsteanslag mm.

Stiftelsernas ekonomi och räkenskapsår
Stiftelsernas värdepappersportfölj förvaltas av SEB. Stiftelsernas räkenskapsår är från den 1 juli till den 30 juni.

Kontakter med stiftelserna
Bidragstagarnas kontakter med stiftelserna sker när det gäller praktiska frågor i första hand via sekreterarna, se Kontakt. Också styrelseordföranden står till förfogande när så behövs. Ansökan sker skriftligen via ansökningsformulär online, se Ansök här (gäller ej tjänsteanslag för professorer och docentkompetenta lektorer).

STYRELSE

Professor Göran Millqvist, ordförande
F. d. justitierådet Leif Thorsson
Advokat Ola Åhman

 

SEKRETERARE

Vladimir Vesovic
 

FAKULTETENS BEREDNINGSGRUPP

Professor Göran Millqvist, ordförande
Docent Anna Kaldal
Professor Mark Klamberg
Docent Elisabeth Ahlinder