Kom-ihåg-lista

  • Notera stiftelsens ansökningstider och planera ansökningar och aktiviteter med tanke på dem.
  • Precisera ändamål och kostnader så utförligt att ansökningen kan behandlas utan krav på kompletteringar och förtydliganden.
  • Tänk på det egna ansvaret för att inte överskrida beviljade anslag. Planera och bokför utgifter. Spara kvitton och dylikt.
  • Redovisa använda medel noga och med god ordning enligt dessa anvisningar. Stiftelsen måste strikt hålla på detta krav för att undvika eget administrativt merarbete och ett därigenom krympande utrymme för bidrag.

BIDRAGSANVISNINGAR
I pdf:en nedan hittar du full-ständiga anvisningar för stiftelsernas olika bidragstyper.