Ansökan

Tjänsteanslag
Tjänsteanslag omfattas inte av ansökningsformuläret nedan, läs mer på sidan Tjänsteanslag.

Bidrag till särskilda ändamål
Ansökningar för bidrag till särskilda ändamål tas endast emot via ansökningsformulär nedan. Precisera ändamål och kostnader så utförligt att ansökan kan behandlas utan krav på kompletteringar och förtydliganden. Glöm inte att kontrollera att du är behörig att söka medel ur respektive stiftelse, läs mer under Vem kan söka.
 
  • Ange i vilken egenskap du söker medel.
  • (Konferensprogram, inbjudan etc.)
    (max 50 MB)
  • (max 50 MB)
  • (max 50 MB)
  • (max 50 MB)
  • (max 50 MB)
  • (max 50 MB)
  • Hur vill du få eventuellt beviljade medel utbetalda?

SISTA ANSÖKNINGSDAG
BIDRAG TILL SÄRSKILDA ÄNDAMÅL

15 april 2024

BIDRAGSANVISNINGAR
I pdf:en nedan hittar du full-ständiga anvisningar för stiftelsernas olika bidragstyper.